บอนไซสกุล Pterolobium spp. Bonsai Tree

บอนไซ Pterolobium spp.

พืชสกุล Pterolobium เป็นพืชไม้ดอก มีประมาณ 11 สายพันธุ์ เป็นพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มีต้นกำเนิดอยู่บริเวณทวีปแอฟริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

พืชสกุล Pterolobium มักจะชอบปืนตามโขดหินใบป่า มีลักษณะเป็นพุ่ม

สายพันธุ์จำนวน 11 สายพันธุ์ที่อยู่ในสกุล Pterolobium มีดังต่อไปนี้
 1. Pterolobium borneense Merr.
 2. Pterolobium densiflorum Prain
 3. Pterolobium hexapetalum (Roth) Santapau & Wagh, Camp Siege
 4. Pterolobium integrum Craib
 5. Pterolobium lacerans (Roxb.) Wight & Arn.
 6. Pterolobium macropterum Kurz
 7. Pterolobium membranulaceum (Blanco) Merr.
 8. Pterolobium micranthum Gagnep.
 9. Pterolobium microphyllum Miq.
 10. Pterolobium punctatum Hemsl. ex Forb. & Hemsl.
 11. Pterolobium stellatum (Forssk.) Brenan, Redwing


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Pterolobium. ค้นข้อมูล วันที่ 6 มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Pterolobium