บอนไซสนเรดวูด | Redwood Bonsai

บอนไซสนเรดวูด

สายพันธุ์สนเรดวูดเป็นสายพันธุ์ต้นไม้ที่มีความสูงที่สุดในโลก และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย สนเรดวูดสามารถมีอายุได้ยาวนานถึง 1,000 ปี สนเรดวูดอยู่ในอนุวงศ์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากมันสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยเนื่องจากไฟป่าและเกิดมลพิษทางอากาศ


ผลกระทบทางวัฒนธรรม
นักเขียนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ชื่อ John Steinbeck (27 กุมภาพันธ์ 1902 - 20 ธันวาคม 1968) ได้เขียนเกี่ยวกับสนเรดวูดไว้ว่า "ครั้งแรกที่ได้เห็นใบสนเรดวูด จะทำให้ภาพที่สวยงามติดตาคุณไปตลอด ไม่มีใครสามารถที่จะวาดภาพต้นสนเรดวูดได้เหมือนจริง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมด มันไม่เพียงแต่มีความสูงที่ไม่น่าเชื่อ แต่มันยังมีสีที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการมองของแต่ละคน"


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Sequoioideae. ค้นข้อมูล วันที่ 5  มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Sequoioideae