กิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ควรตัดออก | Rules about bonsai branches.

1. (เรียกว่า "yagome") กิ่งที่เจริญเติบโตมาจากโคนของต้นบอนไซ (Yagome จะเกิดเป็นหน่อก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นกิ่ง (yagoeda) มันจะดูดสารอาหารมากกว่าบริเวณอื่นซึ่งสามารถทำให้กิ่งที่อยู่ด้านบนหยุดการเจริญเติบโต) ควรทำการตัด

2. (เรียกว่า "kan-nuki eda" or "boat") กิ่งที่เจริญเติบโตออกมาในระดับความสูงที่เท่ากันแต่อยู่ตรงข้ามกัน ควรตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งออก

3. กิ่งที่เจริญเติบโตออกมาขวางลำต้น

4. กิ่งที่อยู่ใกล้กิ่งอื่น แต่มีขนาดเล็กกว่า และเจริญเติบโตไปในทางเดียวกัน ควรตัดออก

5. (เรียกว่า "dou-nuki eda") กิ่งที่เจริญเติบโตออกมาจากกลางลำต้น มันยับยั้งสภาพการเจริญเติบโตที่ดีของบอนไซ

6. (เรียกว่า "tachi eda") กิ่งที่เจริญเติบโตในแนวดิ่ง ขึ้นด้านบน

7. (เรียกว่า "sagari eda") กิ่งที่เจริญเติบโตในแนวดิ่ง ลงด้านล่าง

8. (เรียกว่า "gyaku eda") กิ่งที่เจริญเติบโตไปคนละด้าน

9. (เรียกว่า "kuruma eda") กิ่งที่เจริญเติบโตในจุดเดียวกัน แต่ไปคนละทิศทางกัน

10. (เรียกว่า "kousa eda") กิ่งที่ไขว้กัน

11. (เรียกว่า "Tochoshi") กิ่งที่เจริญเติบโตออกมายาวกว่ากิ่งอื่น ๆ (อย่างไรก็ตาม บางครั้งใช้ในการจัดแต่งรูปทรง หรือทำให้ต้นบอนไซดูใหญ่ขึ้น)

12. (ไม่อยู่ในรูป) กิ่งที่โผล่ออกมาเมื่อมองจากด้านหน้าของต้นบอนไซ (มันเป็นกฎที่ใช้ในญี่ปุ่น ในสถานที่อื่น ๆ อาจจะไม่ได้ใช้)


บรรณานุกรม

1. Cute Bonsai Tree. (2557). Bonsai Branch rules. ค้นข้อมูล วันที่ 5  มกราคม 2558. จาก http://www.cutebonsaitree.com/branch-rules.html