ต้นบอนไซมะกอก | Tuscan Olive Bonsai Tree

ต้นบอนไซมะกอก
ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบต้นบอนไซและชอบต้นมะกอกหละก็... ต้นนี้อาจเป็นต้นไม้ในฝันของคุณ มันเป็นต้นบอนไซมะกอก (Tuscan Olive)

การเจริญเติบโตแบบศิลปะญี่ปุ่นโบราณ (บอนไซ) และต้นมะกอกเป็นมะกอกอิตาเลี่ยนที่เป็นตำนานด้านรสชาติและความอร่อย

เมื่อถึงฤดูออกผล ผลของมันจะมีขนาดเล็กกว่ามะกอกทั่วไป และมีผลไม่ดกเท่าต้นปกติ เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาปลูกในครัวหรือในสำนักงาน (ที่มีแดดส่องถึง)

บรรณานุกรม

1. thegreenhead. (2557). Tuscan Olive Bonsai Tree. ค้นข้อมูล วันที่ 15  มกราคม 2558. จาก http://www.thegreenhead.com/2009/11/tuscan-olive-bonsai-tree.php