บอนไซองุ่น (สำหรับทำไวน์) | Wine Grape Bonsai

ประวัติองุ่น
ผู้คนเริ่มรู้จักการปลูกองุ่นเมื่อ 6,000 ถึง 8,000 ปีก่อน มีหลักฐานทางโบราณคดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้แสดงให้เห็นว่า จอร์เจียเป็นพื้นที่ ๆ มีการทำไวน์ในวันวัฒนธรรมของมนุษย์จาก 8,000 ปีที่ผ่านมา

ยีสต์เป็นชนิดหนึ่งของจุลินทรีย์ซึ่งเกิดขึ้นเองซึ่งอยู่บนเปลือกขององุ่นจะเปลี่ยนน้ำตาลในผลไม้ให้เป็นแอลกอฮอล์ กลายเป็นเครื่องดื่มชนิดใหม่


อธิบายเกี่ยวกับองุ่น
องุ่นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตเป็นพวง แต่ละพวงจะมีลูกตั้งแต่ 15 ถึง 300 ลูก มีสีที่หลากลายต่างกันไป เช่น แดงเข้ม ดำ น้ำเงินเข้ม เหลือง เขียว ส้ม เป็นต้น ชื่อเรียก "องุ่นขาว" ความจริงแล้วองุ่นมีสีเขียวซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากองุ่นสีม่วง


บอนไซองุ่น
ต้นบอนไซองุ่นที่อยู่ในกระถางทรงสี่เหลี่ยมมีอายุ 10-12 ปี เป็นพันธุ์เก่าแก่ เป็นไวมรดกตกทอดมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย บอนไซองุ่นจะเติบโตได้ดีแม้ว่าจะอยู่กลางแจ้งหรือในร่มเงาต้นไม้ใหญ่ บอนไซแต่ละฤดูจะมีลักษณะไม่เหมือนกัน ต่างกันไปตามฤดูกาล


บอนไซองุ่นในภาพ มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีรัศมีประมษณ 20-25 เซนติเมตร ถูกปลูกอยู่ในกระถางเซรามิกขนาด กว้าง*ยาว*สูง = 10*15*7.5 เซนติเมตร


การดูแลรักษาบอนไซองุ่น
ทำการเปลี่ยนกระถางทุก ๆ 2-3 ปี แนะนำให้เปลี่ยนในช่วงกลางฤดูหนาว ตัดรากออกประมาณ 30 เปอรเซ็นต์ ใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม

การใส่ปุ๋ย ควรใช้สูตรเสมอ ใส่ทุก ๆ เดือน โดยเฉพาะฤดูที่บอนไซเจริญเติบโต ปริมาณที่ใส่นั้นขึ้นอยู่กับปู๋ยแต่ละยี่ห้อ(อ่านฉลากข้างกระปุกปุ๋ย)

สำหรับการดูแลเรื่องโรค โรคที่มักพบบ่อยคือโรคราน้ำค้าง ศตรูพืชคือ เพลี้ย คล้ายต้นกุหลาบ

ช่วงระยะการพักตัวของบอนไซองุ่น
ต้นองุ่นจะมีระยะพักตัวคือในฤดูหนาว หากปลูกองุ่นไว้ในพื้นที่ ๆ หนาวเย็นจนมีน้ำแข็งเกาะ ควรเก็บบอนไซองุ่นไว้ในที่ ๆ หมอกจะไม่ลงเพื่อป้องกันรากแฉะ อย่างไรก็ตามรากยังคงต้องการความชื้น (ไม่มากเท่าฤดูกาลอื่น ๆ) เนื่องจากต้นไม้เกิดการสูญเสียน้ำทางใบ


การตัดแต่งบอนไซ
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงบอนไซพักตัวและช่วงบอนไซเจริญเติบโต

  1. ในฤดูที่องุ่นกำลังเจริญเติบโต มีจุดประสงค์คือเพิ่มความสวยงามให้บอนไซ ควรเอาหน่อที่ไม่มีผลออก ซึ่งจะช่วยให้บอนไซเติบโตเป็นพุ่มที่สวยงาม
  2. ในช่วงการพักตัว ริดใบที่เติบโตจากปีที่แล้วออกให้หมด โดยปกติควรจะมี 2 หน่อโผล่ขึ้นมา ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นผลองุ่น


บรรณานุกรม

1. Vinum Vine. (2557). |Thursday| Bonsai. ค้นข้อมูล วันที่ 5 มกราคม 2558. จาก http://vinumvine.wordpress.com/2012/11/16/thursday-grapevine-bonsai-tree/
2. Wikipedia. (2557). Grape. ค้นข้อมูล 5 วันที่ มกราคม 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Grape
3. Organic Bouquet. (2557). Wine Grape Bonsai. ค้นข้อมูล วันที่ 5 มกราคม 2558. จาก
http://www.organicbouquet.com/p_704/Eco-Friendly/Garden/Plants-and-Seeds/Wine-Grape-Bonsai.html