ขายบอนไซ ในงานเกษตร 2558 ขอนแก่น | Sale Bonsai in Khonkaen

งานเกษตรภาคอีสานนี้จะจัดขึ้นทุก ๆ ปี จะมีสินค้าต่าง ๆ มากมาย เช่น OTOP ของขึ้นชื่อในภาคต่าง ๆ ต้นไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ รวมไปถึงต้นบอนไซซึ่งมีไม่มาก

เนื่องจากต้นบอนไซสำหรับขายสามารถหาดูได้ทั่วไป ผมจึงพยายามเลือกเลือกเฉพาะต้นที่น่าสนใจเท่านั้น


ต้นนี้ถูกปลูกไว้บนท่อนไม้ ตกแต่งได้เป็นธรรมชาติ


ทำเป็นรูปหัวใจ โตไป ไม่รู้จะเป็นอย่างไร


ชวนชม

ชวนชมดอกสีแดง

สุดท้าย เป็นชวนชมดอกสีขาว

บรรณานุกรม