สรรค์สร้าง สวนถาดบอนไซ | A Bonsai Landscape

บทความนี้จะสาธิตการทำสวนถาดบอนไซที่สวยงาม โดย Joe Selworthy สวนถาดบอนไซนี้จะมีต้นบอนไซเมเปิล 1 ต้น และต้นไม้ hedge (เหมือนพวกชาฮกเกี้ยนบ้านเรา) และใช้มอสเขียวในกระตกแต่ง

ในขั้นตอนแรกนี้ ทำการวางบอนไซเมเปิลลงไปในถาด ขอบ ๆ ถาดทำเป็นนูน ๆ ขึ้นมาหน่อย

ต้นไม้ด้านบน มีชื่อว่า hedge คล้าย ๆ กับชาฮกเกี้ยน เอาไว้ทำเป็นกำแพง

เมื่อจัดต้นไม้ได้แล้ว ก็รอให้ต้นไม้เจริญเติบโจ


ภาพสุดท้าย เป็นภาพหลังจากที่ปลูกมาเป็นเวลา 6 ปี ต้นไม้ถูกตัดแต่งอย่างลงตัว มอสขึ้นเขียวสวยงามเป็นธรรมชาติ


บรรณานุกรม

1. Joe Selworthy and bonsaiempire. (2558). HEDGES AND TREE, A BONSAI LANDSCAPE. ค้นข้อมูล วันที่ 10 ก.พ. 2558. จาก http://www.bonsaiempire.com/blog/hedges-landscape