ระหว่าง 'บอนไซ' กับ 'สวนบอนไซ' | Bonsai vs Garden Bonsai

สวนบอนไซ เป็นการปลูกบอนไซไว้ในสวน ต้นไม้จะมีลักษณะเหมือนกันกับบอนไซมาก สวนบอนไซเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในการออกแบบแนวสวนญี่ปุ่นและแนวตะวันตก

ในบทความนี้จะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบอนไซกับสวนบอนไซ

บอนไซ
บอนไซเป็นต้นไม้ที่ย่อขนาดจากต้นไม้ปกติลง โดยให้สัดส่วนของต้นไม้เท่ากันกับต้นไม้ตามธรรมชาติ และปลูกในกระถางที่มีก้นตื้น มักจะมีความสูงไม่เกิน 1 เมตร

สวนบอนไซ
เป็นต้นไม้ที่มีความสูง 1 ถึง 3 เมตร และไม่ได้ปลูกไว้ในกระถางตามแบบฉบับของบอนไซ ดังนั้นแล้ว มันไม่ถูกจัดว่าเป็นบอนไซ แต่หากดูลักษณะของต้นไม้ มันมีความคล้ายคลึงกันกับบอนไซมาก ทั้งในแง่ของการออกแบบและเทคนิค-สไตน์การปลูก ในประเทศญี่ปุ่นมีหลายสถานที่ ๆ ปลูกต้นไม้เป็นสวนบอนไซ

ภาพ 2 ภาพ ด้านล่างนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนบอนไซสน เขาได้ปลูกต้นสนไว้ในดินและตัดแต่งต้นไม้เป็นเวลาหลายปี ก่อนที่เขาจะนำต้นไม้มาปลูกในกระถางเพื่อทำเป็นบอนไซ
บรรณานุกรม

1. Oscar. (2557). GARDEN BONSAI EXAMPLES. ค้นข้อมูล วันที่ 11 ก.พ. 2558. จาก http://www.bonsaiempire.com/blog/garden-bonsai