บอนไซมะพร้าว | Coconut Bonsai

จู่ ๆ ผมไปเจอ Blog ที่เขียนเกี่ยวกับบอนไซ แต่ไม่ใช่บอนไซที่หาได้ทั่วไป มันคือบอนไซมะพร้าว ใน Blog นั้นได้รวบรวมต้นบอนไซที่ปลูกจากลูกมะพร้าวไว้ มีโพสประมาณ 3 โพสเท่านั้น บางต้นมีลักษณะเหมือนมดที่กำลังยืน ดู ๆ ไปก็แปลกดี แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อมะพร้าวโตขึ้นมันจะเป็นอย่างไร ผมว่า มันคงจะไม่สามารถปลูกไว้ในกระถางได้หล่ะมั้ง


บรรณานุกรม

1. Coco Bonsai. (2013). Art Of Coco Bonsai. ค้นข้อมูล วันที่ 9  ก.พ. 2558. จาก https://cocobonsai.wordpress.com/