บอนไซทับทิม | Pomegranate Bonsai Tree

ต้นทับทิมเป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ไม่ยากนัก แต่บอนไซทับทิมนั้นยังไม่ค่อยจะมีให้เห็นสักเท่าไหร่ 


ความเชื่อเกี่ยวกับทับทัม (มาจาก Wikipedia)
ทับทิมเป็นผลไม้มงคลของจีน กิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สิริมงคลที่ใช้ทุกงานที่มีน้ำมนต์ประกอบพิธี โดยจะใช้พรมน้ำมนต์และ มีไว้ติดตัวเพื่อคุ้มครองกันภัย มีเรื่องเล่าว่า เพราะเป็นพันธุ์ไม้ที่ถูกนำมาเผยแพร่ในเมืองจีนพร้อมกับ พระพุทธศาสนา ซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า " พระถังซัมจั๋ง " ได้ไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่อินเดีย ท่านได้นำพันธุ์ไม้ต่างๆ มาด้วย และหนึ่งในนั้นก็คือทับทิม ด้วยความที่ทับทิมมีเมล็ดมาก จึงสื่อความหมายถึงการ ให้มีลูกชายมาก ๆ


ต้นบอนไซทับทิม
ผลของบอนไซทับทิม

บรรณานุกรม

1. rv-orchidworks. (2011). Longwood Gardens. ค้นข้อมูล วันที่  9 ก.พ. 2558. จาก http://www.rv-orchidworks.com/
2. Wikipedia. (2557). ทับทิม. ค้นข้อมูล วันที่ 9 ก.พ. 2558. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/ทับทิม