บอนไซซากุระ | Cherry blossom Bonsai

ซากุระ (Cherry blossom, Japanese flowering cherry) เป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นหลายชนิดจำพวกเชอร์รี่ ในสกุล Prunus มีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้, เกาะไต้หวัน, หมู่เกาะโอกินาวา, ญี่ปุ่น มีดอกสีขาว ลักษณะเด่นของซากุระก็คือ เมื่อร่วง จะร่วงพร้อมกันหมด ซากุระจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทหารและวิถีความเป็นบูชิโดของญี่ปุ่น

มีดอกซากุระในเกาหลี, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน หรือที่อื่น ๆ แต่ไม่มีกลิ่น ขณะที่ซากุระของญี่ปุ่นนั้นผู้คนจำนวนมากยกย่องชื่นชมกลิ่นซากุระ และมักจะกล่าวฝากไว้ในบทกวี โดยซากุระจะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นจากฤดูหนาวที่หมดไป

(ข้อมูลการปลูกอยู่ด้านล่างครับผม)

การปลูกบอนไซซากุระ

ตำแหน่งที่วาง : มันต้องการแสงแดดและลมไม่มาก ในแต่ละปีจะต้องมีฤดูหนาวไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (ปลูกในประเทศไทยยาก) ในตอนกลางคืน บอนไซจะต้องอยู่ในจุดที่มีสภาพอากาศเย็น

การรดน้ำ : ตามความเหมาะสม ถ้าเห็นว่าดินแห้ง ๆ ก็รดน้ำ

การใส่ปุ๋ย : เป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเม็ดก็ได้ ใส่เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรย์ด้วย

การตัดแต่งกิ่ง : ต้นซากุระเป็นต้นไม้ที่ควบคุมกิ่งได้ยาก นิยมพันลวดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

การเปลี่ยนกระถาง : เปลี่ยนทุก ๆ 2-3 ปี

ดอกซะกุระจะบานในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน

บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). ซากุระ. ค้นข้อมูล วันที่ 30 มีนาคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ซากุระ
2. Bonsai Empire.