บอนไซ Fagus sylvatica

ต้นไม้สายพันธุ์นี้มีความสูง 25 - 35 เมตร มีลำต้นขนาด 1.5 เมตร ต้นไม้ที่อายุประมาณ 10 ปี จะมีความสูงเพียง 4 เมตรเท่านั้น ต้นไม้มีอายุเฉลี่ย 150 ถึง 200 ปี (อายุมากสุดราวๆ 300 ปี มีความสูงที่สุด 50 เมตร) มันต้องใช้เวลามากถึง 30 ปีในการเจริญเติบโตเต็มที่

ใบเรียงสลับ ขอบใบย่น ใบยาว 5-10 เซนติมเตร กว้าง 3-7 เซนติเมตร

บอนไซ Fagus sylvatica (European beech) 

บอนไซ Fagus sylvatica (European beech) 

บอนไซ Fagus sylvatica (European beech) 

บอนไซ Fagus sylvatica (European beech) 

บอนไซ Fagus sylvatica (European beech) 

บอนไซ Fagus sylvatica (European beech) 

เมล็ด Fagus sylvatica (European beech) 

บรรณานุกรม

Wikipedia. (2557). Fagus sylvatica. ค้นข้อมูล วันที่ มีนาคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Fagus_sylvatica