บอนไซสนขาวญี่ปุ่น | Japanese White Pine Bonsai

บอนไซสนขาว
(wikipedia)
สนขาวญี่ปุ่น : Japanese White Pine
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pinus parviflora

บอนไซสนขาว

บอนไซสนขาว
สนขาวญี่ปุ่นเป็นพืชสกุลสน (Pinus) เป็นไม้ไม่ผลัดใบ โดยทั่วไปจะสูงประมาณ 15-25 เมตร มีใบหนาแน่น ในเหมือนเข็ม ใบยาว 5-6 ซม. เมล็ดมีความยาว 4-7 ซม. กว้าง 1 ซม.

สนขาวญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่นิยมมาทำเป็นบอนไซ นำมาปลูกในสวนหรือในที่สาธารณะ

บอนไซสนขาว
บอนไซสนขาว
บอนไซสนขาว
บอนไซสนขาว
บอนไซสนขาว

บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Pinus parviflora. ค้นข้อมูล วันที่ 3 มีนาคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_parviflora