รายชื่อสายพันธุ์ไม้ที่นำมาทำเป็นบอนไซ | List of species used in bonsai

ชื่อวิทยาศาสตร์  (ชื่อสามัญ)

Abies (Fir)
Acer buergerianum (Trident Maple)
Acer campestre                        (Field Maple, Hedge Maple)
Acer circinatum Vine Maple
Acer ginnala Amur Maple
Acer monspessulanum (Montpelier Maple)
Acer palmatum (Japanese Maple)
Acer pseudoplatanus (Sycamore Maple)
Acer rubrum Red Maple
Adenium, Adenium obesum  (Desert rose) บอนไซชวนชม
Alnus (Alder)
Amelanchier canadensis (Amelanchier )
Ampelopsis,                          (Ampelopsis)
Aralia                                  (Aralia)
Arbutus (Strawberry tree)


Berberis (Barberry)
Betula (Birch)
Betula nigra (River Birch)
Bougainvillea (Bougainvillea)
Buxus (Box, Boxwood)


Cannabis Sativa (Marijuana)
Camellia japonica (Camellia)
Carmona microphylla (Fukien tea tree, Ehretia microphylla)
Carpinus (Hornbeam)
Cedrus (Cedar)
Cedrus libani (Lebanon Cedar, Blue Atlas Cedar)
Celtis sinensis (Chinese Hackberry)
Chaenomeles (Flowering Quince )
Chamaecyparis (Cypress)
Chamaecyparis obtusa  (Hinoki Cypress)
Chamaecyparis pisifera (Sawara Cypress)
Cissus antartica (Australian grape vine, Wild Grape, Kangaroo Vine)
Citrus aurantifolia
Cornus (Dogwood)
Cotinus coggygria (Smoke Tree )
Cotoneaster                     (Cotoneaster)
Crassula ovata (Jades)
Crataegus (Hawthorn)
Cryptomeria (Sugi)
Cupressus macrocarpa (Cupressus)
Cydonia oblonga              (Common Quince )


Dasiphora fruticosa (Shrubby Cinquefoil)


Elaeagnus (Elaeagnus)
Enkianthus (Enkianthus)
Eugenia (Brush cherries)
Euphorbia balsamifera (Wolfsmilk)
Euonymus (Spindle)


Fagus (Beech)
Ficus benghalensis  (Banyan)
Ficus benjamina (Weeping Fig)
Ficus carica (Fig tree, common fig)
Ficus microcarpa (Chinese Banyan Fig)
Ficus neriifolia (Willow-leaved Fig)
Ficus retusa
Ficus rubiginosa (Port Jackson Fig)
Fortunella hindsii (Dwarf orange)
Fraxinus                    (Ash)
Fuchsia                     (Fuchsia)

Gardenia jasminoides (Gardenia)
Ginkgo biloba             (Ginkgo)
Grevillea robusta (Australian Silver Oak)

Hedera helix (Ivy)
Gledista triacanthos (Honey Locust )
Hibiscus syriacus (Hibiscus)

Ilex (Holly)

Jacaranda mimosifolia (Blue jacaranda)
Jasminum nudiflorum (Winter Jasmine)
Juniperus procumbens (Dwarf Japanese Garden Juniper)
Juniperus chinensis (Chinese Juniper, Shimpaku)
Juniperus squamata (Blue Juniper)
Juniperus virginiana (Eastern Juniper)
Lagerstroemia, (Crape myrtle, Indian Lilac)
Lantana camara (Spanish Flag, West Indian Lantana, Jamaica Mountain Sage, Surinam Tea Plant) 

Larix (Japanese Larch, American Larch, Tamarack)
Ligustrum (Privet)
Liquidambar (Sweetgum)
Lonicera (Shrubby Honeysuckles)Maclura pomifera (Osage Orange)
Malpighia, including Malpighia coccigera (Barbados Cherry)
Magnolia stellata (Star Magnolia)
Malpighia, including Malpighia coccigera (Barbados Cherry)
Malus (Apple/Crabapple)
Mangifera (Mangifera)
Metasequoia (Dawn Redwood)
Murraya paniculata (Orange Jasmine, Satinwood)
Myrciaria cauliflora (Jaboticaba)
Myrtus (Myrtle)

Nandina domestica (Sacred or Heavenly Bamboo )
Nashia inaguensis       (Bahama berry)
Neea buxifolia
Nothofagus                 (Southern beeches )

Olea europaea (Olive, European olive)

Parthenocissus (Creeper, Boston Ivy)
Phyllostachys (Bamboo)
Picea (Spruce)
Pieris (Andromeda)
Pinus clausa               (Sand Pine)
Pinus mugo                (Mugo Pine, Mountain Pine)
Pinus parviflora (Japanese White Pine)
Pinus thunbergii (Japanese Black Pine)
Pinus virginiana         (Virginia Pine)
Pinus ponderosa (Western Yellow Pine)
Pittosporum (Pittosporum)
Podocarpus,             (Podocarpus, Yew Podocarpus, Kusamaki)
Polyscias fruticosa (Ming Aralia)
Portulacaria afra (Dwarf jade, elephant food, elephant bush)
Prunus serrulata (Japanese Flowering Cherry)
Prunus mume (Flowering Apricot)
Pseudosasa (Bamboo)
Punica granatum (Pomegranate)
Pyracantha              (Firethorn)

Quercus (Oak)

Rhaphiolepis indica (Indian Hawthorn)
Rhododendron               (Azalea, Satsuki azalea, Kurume azalea)
Robinia pseudoacacia (Black Locust )
Sageretia,                      (Chinese Sweet Plum, Pauper's Tea Pauper's Tea)

Sasa (Bamboo)
Schefflera actinophylla (Australian Umbrella Tree)
Serissa foetida             (Snow Rose, Japanese Boxthorn, Tree of a Thousand Stars)
Sorbus                        (Rowan and Whitebeam )
Syzygium australe (Brush cherry, Woolgoolga)
Syzygium smithii    (Brush cherry)

Tamarix (Tamarisk )
Taxodium ascendens (Pond cypress )
Taxodium distichum (Baldcypress)
Taxus (Yew)
Thymus (Thyme)
Tsuga         ( Hemlock )

Ulmus alata (Winged Elm)
Ulmus crassifolia (Cedar Elm)
Ulmus minor        (Field Elm)
Ulmus parvifolia  (Chinese Elm)

Wisteria floribunda (Japanese Wisteria)
Wisteria sinensis      (Chinese Wisteria )

Zelkova serrata    (Japanese Elm)
Zanthoxylum (Chinese Pepper)


บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2558). List of species used in bonsai. ค้นข้อมูล วันที่ มีนาคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_species_used_in_bonsai