บอนไซมะขามเทศ | Pithecellobium dulce Bonsai

มะขามเทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โดยทั่วไปต้นมะขามเทศจะมีความสูง 10 ถึง 15 เมตร ลำต้นมีหนาม ใบบางและเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ดอกช่อ ขนาดเล็ก สีขาว เห็นเกสรตัวผู้เป็นพู่ชัดเจน ผลเป็นฝักโค้งเป็นปล้องๆ ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือแดง เนื้อในเป็นสีชมพูหรือสีขาว รสหวานหรือหวานอมฝาด ถ้าทิ้งไว้นาน เนื้อจะนุ่ม รสหวานจัดขึ้น แต่ถ้านานเกินไปจะมีกลิ่นเหล้าออกมา เมล็ดสีดำ มีปล้องละ 1 เมล็ด

บรรณานุกรม

1. Wikipedia. (2557). Pithecellobium dulce. ค้นข้อมูล วันที่ มีนาคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Pithecellobium_dulce
2. Wikipedia. (2557). มะขามเทศ. ค้นข้อมูล วันที่ มีนาคม 2558. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/