บอนไซสนเหลืองตะวันตก | Western Yellow Pine

ชื่ออื่น ๆ : Ponderosa Pine, Bull Pine, Blackjack Pine, Western Pellow Pine
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pinus ponderosa

สนสายพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่มาก เป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สนเหลืองถูกพบครั้งแรกในปี 1826 มันถูกเข้าใจว่าเป็น"สนแดง" อีก 3 ปีต่อมาจึงมีข้อสรุปใหม่ ว่า สนที่พบนั้นเป็นสายพันธุ์ใหม่ และตั้งชื่อว่า "Pinus ponderosa"

ลักษณะของสนเหลือง
เปลือกของสนพันธุ์นี้จะไม่เหมือนสนอื่น ๆ เมื่อโตเต็มที่เปลือกจะมีสีเหลือง-ส้ม-แดง

ความสูงของต้นสนเหลืองที่เคยบันทึกได้สูงสุด คือ 72 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 เมตร

เนื้อหาเกี่ยวกับต้นสนเหลืองสามารถค้นได้จากวิกิพีเดีย ตามลิ้งนี้ http://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_ponderosa
wikimedia
wikimedia

wikimedia

photobucket
artofbonsai
artofbonsai
photobucketบรรณานุกรม

Wikipedia. (2558). Pinus ponderosa. ค้นข้อมูล วันที่ 4 มีนาคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_ponderosa