การดัด การพันลวด บอนไซ | Wiring Bonsai

การดัดต้นบอนไซ (โดยการพันลวด) ส่วนใหญ่นั้นเป็นงานด้านศิลปะ การดัดกิ่งบอนไซมีความจำเป็น เนื่องจากต้องบังคับให้กิ่งก้านสาขาต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตเป็นรูปทรง (สไตน์) ตามที่เราต้องการ

อุปกรณ์ในการดัดบอนไซ

  • ลวดสำหรับดัด
  • ครีมตัดลวดดัด


เทคนิคการพันลวด

ควรพันลวดเป็นทรงเกลียวรอบ ๆ กิ่งหรือลำต้น

ระวังกิ่งเกิดความเสียหายในขณะพันลวด การพันลวดนั้น ไม่ควรพันแน่นจนเกินไป การพันแน่นอาจทำให้กิ่งเกิดรอยแผลได้

ตัดปลายลวดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม


การพันลวดจะทำให้กิ่งที่ถูกพันสามารถดัดงอไปตามที่เราต้องการ


หลังจากที่พันลวดเป็นเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ควรทำการแกะลวดออกการพันลวดเป็นเวลานานเกินไป จะทำให้กิ่งบอนไซเกิดแผลเป็นดังรูปบอนไซที่ผ่านการดัดกิ่งแล้วภาพวาดระหว่างก่อนดัด(ด้านซ้าย) และหลังดัด (ด้านขวา)

พยายามพันลวดให้เป็นมุม 45 องศาจากแนวกิ่ง ดังรูป

ภาพเปรียบเทียบระหว่างการพันลวดพอ(ภาพด้านบน)
และการพันลวดที่แน่นเกินไป(ภาพด้านล่าง)

บรรณานุกรม

Marion Godfrey . (2007). BONSAI, A Step-By-Step Guide (). Paris.