บอนไซดอกสีม่วง | Wisteria sinensis (Chinese wisteria)เป็นไม้ผลัดใบที่มีอายุยืน อยู่ในสกุล วีสเตียเรีย พืชชนิดนี้เป็นพืชพื้นเมืองของชาวจีน และประเทศจีนก็เป็นต้นตำหรับของการปลูกบอนไซ (Penjing) พืชชนิดนี้ออกดอกได้สวยงาม มันจึงถูกนำมาปลูกเป็นบอนไซอย่างแพร่หลาย

โดยปกติ Chinese wisteria จะมีความสูง 20 ถึง 30 เมตร และลำต้นมักจะบิดตามธรรมชาติ(บิดทวนเข็มนาฬิกา) ใบเป็นมันวาว ดอกมีสีขาว สีม่วงและสีฟ้า ช่อดอกยาว 15 ถึง 20 เซนติเมตร ออกดอกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ดอกมีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นฝักเหมือนถั่ว ยาว 5-10 เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดต่ำ
บรรณานุกรม

Wikipedia. (2557). Wisteria sinensis. ค้นข้อมูล วันที่ 30  มีนาคม 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Wisteria_sinensis