ทำเครื่องหมาย , (ขั้นหลังพัน) Word Excel

ขั้นแรกจะสมมุติตัวเลขขึ้นมาก่อน  1. คลิกขวาที่ช่องตัวเลข
  2. เลือกรายการ "จัดรูปแบบเซลล์..."


  1.  เลือกแทบ"ตัวเลข"
  2. เลือกประเภท "ตัวเลข" 
  3. คลิ๊กให้เป็นเครื่องหมายถูก ถ้าไม่ต้องการให้มีทศนิยม ให้ใส่เลข 0 ที่ต้อง "ตำแหน่งทศนิยม"
  4. ตกลง ตามนั้นย์


ผลที่ได้ มีทศนิยมติดมา 2 ตำแหน่ง
บรรณานุกรม