(1) สังคมบอนไซประจำปี ครั้งที่ 47 | Fresno Bonsai Society 47th Annual

Reference

Photo on facebook's 'Ken to'.