ประกวดภาพบอนไซระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป (ปี 2007) | North America vs Europe

ในปี 2007 ได้มีการแข่งขันส่งภาพบอนไซเข้าประกวด ระหว่างบอนไซจากทวีปอเมริกาและยุโรป โดยมีกรรมการตัดสิน 3 ท่าน และผลการตัดสิงต่าง ๆ แสดงดังเนื้อหาด้านล่าง

บอนไซยุโรปยอดเยี่ยม
บอนไซสนเขารอกกี้ (Juniperus scopulorum) ... ปลูกโดย Walter Pall ผู้โด่งดัง


บอนไซขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยม
พันธุ์พืชที่นำมาทำเป็นบอนไซ : Mugo Pine (Pinus mugo)
ปลูกโดย Walter Pall ผู้โด่งดัง


บอนไซแนวสวนถาดยอดเยี่ยม
เป็นต้นบอนไซเมเปิ้นญี่ปุ่น โดย John Pitt (UK)


บอนไซอเมริกาเหนือยอดเยี่ยม
Japanese White Pine (Pinus parviflora) โดย Janet Roth (USA)


บอนไซขนาดเล็กจากอเมริกาเหนือที่ยอดเยี่ยม
Shimpaku Juniper (Juniperus chinensis) โดย John Romano (USA)


บอนไซแนวสวนถาดยอดเยี่ยม
Willow Leaf Fig (Ficus salicifolia) โดย Jim Smith (USA)


บรรณานุกรม

1. Art Of Bonsai. (2549). Announcing the Winners - The Results are in!. ค้นข้อมูล วันที่ มกราคม 2558. จาก http://www.artofbonsai.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=1157