(3) สังคมบอนไซประจำปี ครั้งที่ 47 | Fresno Bonsai Society 47th Annual
Reference

Photo on facebook's 'Ken to'.