บอนไซ Bald Cypress Bonsai Tree

ต้นไม้สายพันธุ์นี้มีชื่อสามัญมากมาย เช่น Bald Cypress, White-cypress มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Taxodium distichum เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ สูง 25-40 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เมตร เปลือกมีสีเทาปนน้ำตาลแดง เป็นไม้ผลัดใบ โดยจะทิ้งใบในฤดูหนาว มันจึงถูกเรียกว่า "Bald" (แปลว่า "หัวล้าน")

พืชสายพันธุ์นี้เจริญเติบโตช้า หากใช้เมล็ดในการปลูก อาจใช้เวลาถึง 9 เดือนกว่าต้นกล้าจะมาใบเลี้ยง

เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซ เนื่องจากมันมีลักษณะที่สวยงามและเป็นไม้ที่มีอายุยืนยาวกว่า 1,000 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้น Taxodium distichum
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxodium_distichum

เกี่ยวกับบอนไซ

Bald Cypress เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับผู้หัดเลี้ยงบอนไซ มันราคาไม่แพง และง่ายต่อการดูแลรักษา

บอนไซสายพันธุ์นี้สามารถปลูกไว้ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่หากปลูกไว้ในบ้านจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าเอาไว้นอกบ้าน

ความต้องการแสง : สามารถวางกระถางไว้กลางแจ้งได้โดยไม่มีปัญหา

ความต้องการน้ำ : ผู้ปลูกไม่ต้องกังวลว่ารากจะเน่า เพราะไม้สายพันธุ์นี้ทนความชื้นได้สูงมมาก รดน้ำ 2-3 ครั้งต่อวัน

การตัดแต่งกิ่ง : ตามธรรมชาติ ต้นไม้ Bald Cypress จะมีลักษณะตั้งตรง จึงนิยมทำมาทำเป็นบอนไซตั้งตรงและเพิ่มศิลปะโดยการดัดลำต้นให้เป็นเกลียวเล็กน้อย นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เป็นไม้ตายซาก(Deadwood)ได้ไม่ยาก ควรตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูร้อน กิ่งใหม่จะแตกออกมาในฤดูใบไม้ผลิ

สไตน์บอนไซ : หลากหลาย เช่น ทรงตั้งตรง ทรงเอียงเอน ทรงบิด (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงได้ที่ "รูปทรงของบอนไซ")

การใส่ปุ๋ย : ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ควรใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในฤดูอื่น ๆ ใส่ปุ๋ยทุก ๆ 2 สัปดาห์ (ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูหนาว)


บรรณานุกรม

Wikipedia. (2557). Taxodium_distichum. ค้นข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2558. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Taxodium_distichum