มะม่วงสายพันธุ์ R2


หนึ่งในสายพันธุ์มะม่วงที่มีรูปร่างน่าสนใจ มันมีลักษณะเป็นทรงกลม เมื่อผลสุกจะมีสีส้มอมแดง เหมือนแอปเปิล แต่รสชาติไม่ได้พิเศษอะไร จึงไม่ค่อยนิยมในการปลูกเพื่อกิน

นอกจากมันจะมีลักษณะที่แปลก และมีสีสันสวยงามแล้ว มันยังมีผลขนาดใหญ่อีกด้วย ขนาดของมันเกือบครึ่งไม้บรรทัด

ก็ไม่ค่อยมีอะไรจะโพส เลยเขียนไปเรื่อย

บรรณานุกรม