รวมภาพบอนไซเมเปิ้ล ขนาดเล็ก | Shohin Bonsai

Japanese Maple (Acer palmatum)
เมเปิลญี่ปุ่นมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Acer palmatum, Japanese Maple หรือ Smooth Japanese Maple เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มองโกเลียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซีย

เมเปิลญี่ปุ่นเจริญเติบโตทั่วมุมโลก แต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะของต้นเมเปิล(Maple)ที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ

Japanese Maple (Acer palmatum)

(Acer buergerianum)
Acer buergerianum (Trident Maple)
Trident = สามง่าม
Maple = เมเปิล

(Acer buergerianum)

เมเปิลสายพันธุ์นี้มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5-20 เมตร ลำต้นกว้าง 50 ซม. ผิวใบด้านบนมักมีสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างมีสีเขียวอ่อน ใบจะมีลักษณะเป็น 3 แฉก ยาว 2.5 ถึง 8 เซนติเมตร

Trident Maple เป็นที่นิยมในการนำไปปลูกเป็นบอนไซ เหมาะที่จะนำไปทำเป็นบอนไซหลากหลายสไตน์

สายพันธุ์นี้นิยมปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศอบอุ่น เป็นสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นในยุคแรก ๆ มันถูกเรียกว่า "เมเปิลจีน (China maple)" ในช่วงปี ค.ศ. 1896 สายพันธุ์นี้ถูกนำเข้าไปยังทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ปัจจุบันเมเปิลพันธุ์นี้ถูกปลูกตามสวนสาธารณะต่าง ๆ มากมายในยุโรป

บรรณานุกรม

1. artofbonsai. (2008). Shohin Category Entries. ค้นข้อมูล วันที่ เมษายน. จาก http://www.artofbonsai.org/forum/viewtopic.php?f=79&t=2273&start=15