บอนไซ Amelanchier canadensis

ชื่อวิทยาศาสตร์ Amelanchier canadensis
ชื่อสามัญ Canadian serviceberry, chuckleberry, currant-tree, Juneberry, Shadblow Serviceberry, Shadblow, Shadbush, Shadbush Serviceberry, Sugarplum, Thicket Serviceberry

สายพันธุ์ของ Amelanchier เป็นพืชพื้นเมืองของทางตะวันออกทวีปอเมริกาเหนือในแคนาดา ส่วนใหญ่เจริญเติบโตในบริเวณพื้นที่ที่ชุ่มน้ำ เช่น ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

Amelanchier canadensis เป็นไม้พุ่ม ไม้ผลัดใบขนาดเล็ก สูงตั้งแต่ 0.5 ถึง 8 เมตร รูปทรงมงกุฎ ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ


การใช้ประโยชน์
มันถูกใช้เป็นพืชสมุนไพร ทำเป็นอาหารและไม้ประดับ บางครั้งมันถูกนำไปทำเป็นบอนไซ

Reference

1. Wikipedia. (2557). Amelanchier canadensis. from http://en.wikipedia.org/wiki/Amelanchier_canadensis
2. Kitora bonsai. Amelanchier canadensis. from  https://kitorabonsai.wordpress.com/