สกุล Ampelopsis

Ampelopsis เป็นสกุลของพืชไม้พุ่มและไม้เลื้อย อยู่ในวงศ์องุ่น คำว่า ampelos มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า "เถา"

สกุล Ampelopsis ถูกนำมาทำเป็นบอนไซยังไม่มากReference

Wikipedia. (2557). Ampelopsis. from http://en.wikipedia.org/wiki/Ampelopsis