เทศกาลแสดงบอนไซ "Satsuki Azalea festival"

Satsuki azalea เป็นชื่อของสายพันธุ์ไม้ที่ประเทศญี่ปุ่นนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซเทศการ "Satsuki Azalea festival" จะจัดขึ้นทุก ๆ ปี ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดอกของ Satsuki azalea กำลังเบ่งบาน ซึ่งมีความสวยอย่างยิ่งลำต้นอ้วนเตี้ย ตามฉบับของบอนไซ พร้อมดอกสีชมพูปกคลุมทั่วต้น

บอนไซต้นนี้ใช้ฉากหลังสีทองเพื่อให้ตัดกับสีดอกซึ่งเป็นสีชมพู
และยังโชว์รากที่สมบูรณ์

บอนไซมีดอก 2 สี

บอนไซทรงสูง

กิ่งที่แผ่ออกสวยงาม พร้อมดอกขนาดใหญ่

บอนไซสไตน์ตกกระถาง

เกี่ยวกับสายพันธุ์ Satsuki azaleas
Satsuki azaleas มีรูปแบบของดอกและรูปทรงที่หลากหลาย ส่วนใหญ่แล้วหนึ่งต้นจะปรากฏดอกเพียงหนึ่งสี ดอกบานตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน คำว่า “Satsuki” ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงช่วงเวลาที่ดอกเบ่งบาน Satsuki azaleas ถูกนำมาทำเป็นบอนไซอย่างกว้างขวางและยังมีการจัดแสดงเป็นเทศกาลในทุก ๆ ปี

บอนไซ Satsuki azaleas
Satsuki Azaleas ถูกนำมาทำเป็นบอนไซเนื่องจากมันสามารถตัดแต่งกิ่งได้อย่างมากโดยที่มันยังมีชีวิตอยู่ได้ ดอกของมันมีความสวยงาม และนอกจากนี้มันยังเจริญเติบโตได้รวดเร็ว มันชอบดินที่เป็นกรดเล็กน้อย

การเปลี่ยนกระถางบอนไซเป็นสิ่งที่มีโอกาสทำให้บอนไซตายมากที่สุด เพราะต้องตัดรากออกพอสมควร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนกระถางขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์พืช ส่วน Satsuki Azaleas เหมาะที่จะเปลี่ยนกระถางในช่วงต้นถึงกลางฤดูใบไม้ผลิ


Reference

1. Oscar. (2015). SATUKI AZALEA BONSAI FESTIVAL IN UENO. from http://www.bonsaiempire.com/blog/satsuki-festival.
2. wikipedia. (2015). Satsuki azalea. from http://en.wikipedia.org/wiki/Satsuki_azalea.