การปลูกบอนไซแบบไร้ดิน | Bonsai Hydroponics

บอนไซไร้ดิน เป็นรูปแบบบอนไซใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีของการปลูกพืชแบบไร้ดิน (Hydroponics; วิธีการปลูกพืชโดยใช้สารละลายของแร่ธาตุและสารอาหารแทนดิน)

ในปัจจุบัน การปลูกบอนไซแบบไร้ดินยังไม่เป็นที่นิยม รายละเอียดของวิธีการปลูกยังคงเป็นความลับ อาจเป็นเพราะยังไม่มีวิธีปลูกที่ดีที่สุด ผู้รักในการปลูกบอนไซยังคงค้นหาวิธีกันอยู่

วิธีปลูกบอนไซแบบไร้ดิน (อย่างคร่าว ๆ)
  1. เลือกกระถางแก้วที่เหมาะสมและลงตัวกับต้นบอนไซ กระถางขนาด 250 มิลลิลิตรจะใช้ปุ๋ยน้ำประมาณ 2 หยด
  2. เลือกที่วางกระถางบอนไซไว้ไกล้หน้าต่างที่มีแสดงแดดส่อง
  3. ต้องเปลี่ยนน้ำและใส่ปุ๋ยทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อเพิ่มสารอาหาร

ภาพการเปลี่ยนน้ำให้บอนไซแปะก๊วย
ในแต่ละสัปดาห์ ต้องทำการเปลี่ยนน้ำและสารอาหารให้ต้นบอนไซ


ภาพการวางบอนไซไว้ไกล้หน้าต่าง เพื่อให้ต้นบอนไซได้รับแสงแดดเพียงพอ

บอนไซไร้ดิน

บอนไซไร้ดินน้ำที่ใช้ในการปลูกต้นบอนไซนี้ ไม่ใช่น้ำปล่าว ๆ แต่เป็นน้ำที่มีสารอาหารและแร่ธาตุอย่างครบถ้วน เพื่อให้ต้นบอนไซเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

Reference

Oscar. (2559). AQUA BONSAI. from http://www.bonsaiempire.com/blog/aqua-bonsai.