สวนขวดแก้ว | Plant in Glass (Terrarium)

สวนในขวดแก้ว
สวนขวดแก้วคือการน้ำพืชมาปลูกไว้ในขวดแก้ว แล้วจัดสวนให้ดูสวยงาม ใช้เป็นของตกแต่งหรือเป็นของประดับบ้าน

ขวดที่นำมาใช้นั้นมักจะเป็นขวดแก้วที่สามารถปิดได้สนิท และสามารถเปิดฝาได้เพื่อการบำรุงรักษาพืชที่อยู่ในขวดแก้ว แต่ก็มีมากมายที่ขวดแก้วที่นำมาใช้ปลูกพืชนั้นเป็นแบบฝาเปิดตลอด ขวดที่เปิดตลอดจะทำให้แสงและความร้อนเข้าสู่ภายในขวด ส่วนขวดที่ปิดสนิทนั้นจะช่วยให้เกิดวัฏจักรของน้ำขนาดเล็กซึ่งเกิดจากความชื้นที่ระเหยขึ้นมา แล้วควบแน่นที่ผนังขวดแก้ว ในที่สุดก็ตกลงไปในดินดังเดิม ก่อให้เกดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากอุปทานคงที่ น้ำนี้จะช่วยป้องกันการขาดน้ำของพืช


ประวัติของสวนขวดแก้ว
สวนขวดได้รับการพัฒนามาจากนักพฤกษศาสตร์ชื่อ "Nathaniel Bagshaw Ward" ในปี ค.ศ. 1842 เขามีความสนใจด้านการสังเกตพฤติกรรมของแมลงที่พยายามบินออกจากขวดโดยธรรมชาติ

สปอร์ของเฟิร์นตกลงไปในโถ แล้วงอกขึ้นเป็นพืชในขวด เขาพบว่ามันสวยงาม จึงได้ตั้งใจทำขึ้นมาใหม่และกลายเป็นของประดับบ้าน ไม่นานสวนขวดแก้วนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งสวนขวดแก้วนี้รู้จักในชื่อ "Wardian Case" (ตั้งตามนามสกุลของผู้เริ่ม)
ภาพวาด Wardian Case

มีเรื่องเล่ากันว่า Bagshaw Ward ได้รับการว่าจ้างจากช่างไม้ ให้เขาส่งออกพืชไปยังเมืองซิดนีย์และออสเตรเลีย หลังจากที่ส่งไปถึงพืชในขวดแก้วก็เจริญเติบโตดี และในทำนองเดียวกัน ได้มีการส่งพืชจากออสเตรเลียเข้ามาในอังกฤษและพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี การทดลองของเขาชี้ให้เห็นว่า พืชสามารถปิดผนึกไว้ในแก้วได้โดยไม่ต้องระบายอากาศและพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทของสวนขวดแก้ว
มี 2 ประเภท คือ แบบปิดฝาและแบบเปิดฝา

สวนขวดแก้วแบบปิด
เนื่องจากการปิดฝา สภาพอากาศภายในขวดจะมีลักษณะร้อนชื้น พืชที่เหมาะสำหรับพืชเขตร้อนชื้น เช่น มอส กล้วยไม้และเฟิร์น เมื่อปิดฝา อากาศและน้ำจะถูกกักเก็บไว้ภายในขวดแก้ว จะช่วยให้เกิดวัฏจักรของน้ำ แต่จำเป็นต้องเปิดฝาอย่างน้อยสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง เพื่อระบายความชื้นส่วนเกินออกจากขวด ซึ่งหากความชื้นมีมากเกินไปจะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นในขวดแก้วได้ นอกจากนี้ยังต้องเปิดเพื่อรถน้ำให้พืชอีกหากเห็นว่าพืชดูเหมือนจะขาดน้ำ

สวนขวดแก้วแบบเปิด
การเปิดฝาทำให้ความชื้นระเหยออกได้ สภาพแบบนี้จึงเหมาะกับพืชอวบน้ำ การระบายความชื้นส่วนเกินมีข้อดีคือ ลดปัญหาการเกิดเชื้อราในขวดแก้วได้ดี บ่อยครั้งที่เชื้อราจะทำลายพืชที่เราเลี้ยงไว้

สวนขวดแก้วแบบเปิด

Reference

Wikipedia. (2559). Terrarium. from https://en.wikipedia.org/wiki/Terrarium