การจัดแสดงต้นไม้ระหว่าง Kusamono และ Shitakusa

พืชที่ใช้ปลูกเป็น Kusamono และ Shitakusa มักจะเป็นพวกตะไคร่น้ำ หญ้า ไลเคน พืชที่มีดอกเล็ก ๆ ฯลฯ ที่ซึ่งจะเพิ่มความสวยงามหรือสามารถแสดงถึงฤดูกาลได้ ต้นกำเนิดการจัดสวนสไตน์นี้มาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่หาพันธุ์พืชต่าง ๆ มารวมกันเป็นกลุ่ม นำไปสู่การพัฒนาการออกแบบโดยใช้ศิลปะขั้นสูง

สไตน์ Shitakusa (มีการนำพืชอื่น ๆ มาประกอบการจัดแสดง)

การจัดแสดงสไตน์ Kusamono คือการปลูกพืช ให้ดูเหมือนบอนไซ โดยปกติ การปลูกสไตน์ Kusamono นี้ จะเน้นหญ้าเป็นหลัก แต่สไตน์ Shitakusa นั้น จะปลูกพืชเพื่อเป็นองค์ประกอบของต้นบอนไซเท่านั้น


จุดสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดแสดง คือ ควรเป็นพืชที่มีความเขียวชอุ่มตลอด (ไม่นิยมใช้พืชที่มีใบโทนสีเหลืองหรือน้ำตาล) และไม่ควรแสดงให้เห็นดินปลูก พืชควรมากพอที่จะปกคลุมดินไว้ แสดงให้เห็นเฉพาะใบสีเขียวเท่านั้น นอกจากนี้ การจัดแสดงควรออกมาในรูปแบบป่าขนาดย่อม ๆ มีความสะอาด กระถางที่ใช้ ควรมีสีเรียบ ๆ ต้นพืชที่เลือกมาใช้ปลูกนั้น ไม่ควรมีหลายชนิดใน 1 กระถาง (สไตน์ mono) อาจอยู่เป็นกลุ่ม หรือกระจายกันอยู่ตามศิลปะของแต่ละคน

สไตน์ Kusamono (ใช้พืชขนาดเล็กหลายชนิด มาจัดแสดง)
สไตน์ Kusamono

  • อาจเป็นพืชชนิดเดียวหรือมากกว่า
  • จัดแสดงในกระถางแบบแบนราบ ก้นตื้น
  • ควรสอดคล้องกับฤดูกาล
  • พืชต่าง ๆ ที่นำมาปลูก เช่นต้นหญ้า ต้นดอกไม้ ควรดูกลมกลืนกัน
  • พืชต่าง ๆ ที่นำมาปลูก ควรมีลักษณะการเจริญเติบโตที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นพืนที่ชอบความชื้นสูงเหมือน ๆ กัน หรือพืชที่ชอบแสงแดดจัดเหมือน ๆ กัน เป็นต้น


พืชที่นำมาจัดแสดงกับต้นบอนไซ (Shitakusa)

  • ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับต้นบอนไซ
  • ไม่ควรเด่นกว่าต้นบอนไซ
  • เมื่อมองแล้ว ผู้ชมควรทราบได้ทันทีว่าบอนไซอยู่ในฤดูใด
  • ควรมีขอบเขต เช่น มอสอยู่ในโซนนี้ หรือเฟิร์นอยู่ในโซนนี้
  • ไม่ควรมีมากเกินไป จนผู้ชมรู้สึกว่ามันรก


ก่อนการเริ่มปลูก
ควรวางแผนหรือออกแบบการจัดวางต้นพืชต่าง ๆ ให้ดีก่อน


Reference

Wikipedia. (2560). Kusamono and shitakusa. from https://en.wikipedia.org/wiki/Kusamono_and_shitakusa