บอนไซกล้วยป่า | Musa acuminata Bonsai


กล้วยป่า(Musa acuminata) เป็นสายพันธุ์กล้วยพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลไม้สายพันธุ์แรก ๆ ของมนุษย์ซึ่งเริ่มเพาะปลูกเมื่อประมาณก่อนคริสต์ศักราช 8000กล้วยป่าเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ ใบห่อหุ้มเป็นชั้น ๆ เกิดเป็นลำต้น ช่อดอกเจริญเติบโตในแนวนอนหรือเฉียงจากลำต้น เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผล(กล้วย)ค่อยข้างเรียว มีเมล็ดตั้งแต่ 15 ถึง 62 เมล็ด แต่ละเคลือจะมีกล้วยประมาณ 100 ถึง 220 ลูก ขนาดกล้วย กว้าง 2.4 ซม. และยาว 9 ซม. เมล็ดมีขนาด 0.5 - 0.6 ซม.


อนุกรมวิธาน [1]
กล้วยป่า (Musa acuminata) ถูกพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อ Luigi Aloysius Colla ในหนังสือ Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino (1820) แม้ว่ามีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในหนังสือหลาย ๆ เล่ม ในชื่อที่ต่างกัน แต่ Luigi Aloysius Colla เป็นผู้ที่ตีพิมพ์คนแรก จึงมีความสำคัญมากกว่านักพฤกษศาสตร์คนอื่น ๆ และยังระบุอีกว่า ทั้งสายพันธุ์ Musa acuminata และ Musa balbisiana เป็นบรรพบุรุษสายพันธุ์กล้วยป่า

กล้วยป่ามีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกดังนี้: กล้วยไข่ (กลาง,เหนือ) กล้วยเถื่อน (ใต้) กล้วยเถื่อนน้ำมัน (ใต้) กล้วยลิง (อุตรดิตถ์) กล้วยหม่น (เชียงใหม่) และปิซังอูตัน (มลายู ปัตตานี) [2]


Reference

[1] Wikipedia. (2560). Musa acuminata. from https://en.wikipedia.org/wiki/Musa_acuminata
[2] Wikipedia. (2560). กล้วยป่า. from https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2