อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงบอนไซ 1. คีมปากนกแก้ว(Pincers) สำหรับกิ่งใหญ่ ๆ
 2. คีมปากนกแก้ว(Pincers) สำหรับตัดลวดดัดขนาดใหญ่
 3. คีมปากจิ้งจก(Pliers) สำหรับการแกะลวดดัดออกจากกิ่ง ฯลฯ
 4. มีดสำหรับติดกิ่งขนาดเล็ก
 5. มีดสำหรับติดกิ่งขนาดเล็ก
 6. มีดสำหรับติดกิ่งขนาดเล็ก
 7. พลั่วขนาดเล็ก สำหรับพรวนดิน
 8. ที่ปัดให้ผิวดินเรียบ
 9. ตะเกียบไม้ไผ่ ใช้ช่วยในการเปลี่ยนกระถางบอนไซ
 10. Spinner สำหรับตัดกิ่งบอนไซขนาดเล็ก
 11. Long-handled Spinner สำหรับตัดกิ่งบอนไซขนาดเล็ก
 12. Bud-Trimming Snipper 
 13. สำหรับตกแต่ง
 14. สำหรับตกแต่งตาต้นไม้
 15. สำหรับตัดลวดขนาดเล็ก
 16. สำหรับตัดลวดขนาดเล็ก
 17. Pincettes สำหรับเอาใบไม้ที่ตายแล้วออก
 18. ที่กวาดใบไม้ขนาดเล็ก

นอกจากนี้ยังมีพวกบัวรดน้ำขนาดเล็ก หรือพวกลวดสำหรับดัดไม้


ที่วางที่หมุนได้รอบทิศ
ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น โดยการนำบอนไซมาวางไว้ด้านบนแล้วหมุนไปในทิศที่เราต้องการ


Reference


1. Koide N., Kato S., Takeysms F. The Masters' Book of Bonsai. Tokyo: Koansha Inrernational LTD.
2.