*การฝึกเลี้ยงบอนไซเบื้องต้น

การฝึกเลี้ยงบอนไซ (ใช้คำว่า Training)


เป็นวิธีที่ผู้หัดเลี้ยงบอนไซมือใหม่จะได้เพิ่มความชำนาญในการเลี้ยงบอนไซ หรืออาจจะมีเทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้กับบอนไซ เพื่อให้ได้บอนไซที่สวยงามยิ่งขึ้น การปลูกบอนไซต้องใช้ความอดทนและใช้เวลามากกว่าการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย การเลี้ยงบอนไซไม่เพียงแค่ต้องมีทักษะด้านการปลูกเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องใช้ทักษะในด้านศิลปะอีกด้วย

แนวทางการฝึก

พื้นฐานของต้นไม้ที่นำมาปลูก ว่า พันธุ์ไม้มีรูปทรงอย่างไร เพื่อให้"รูปทรงของบอนไซ"สอดคล้องกับพันธุ์ไม้ของจริง บางพันธุ์มีลำต้นที่ตรง บางต้นก็คดเคี้ยว เรื่องพื้นฐานอีกอย่างคือลักษณะของกิ่งก้านและใบของพันธุ์ไม้ที่จะทำมาทำเป็นบอนไซ ต้นไม้บางพันธุ์มีลักษณะเป็นพุ่ม ก็จะเหมาะกับการนำมาทำบอนไซสไตน์พุ่มไม้กวาด


การวางระดับไม้บอนไซ

การปลูกบอนไซ คือการนำต้นไม้มาปลูกในพื้นที่จำกัด เพื่อให้ได้ต้นไม้มีขนาดย่อส่วนลง ให้แลดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น การเลือกกระถางปลูกหรือการจัดวางบอนไซอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นเบื้องต้นของการปลูกบอนไซ

การจัดวางบอนไซ มีด้วยกันหลายวิธี เช่น
แบ่งกระถางออกเป็น 3 ส่วน แล้วปลูกช่องกลาง

แบ่งกระถางออกเป็น 2 ส่วน แล้วปลูกตรงกลางเลย


บรรณานุกรม

วิเชษฐ ค้าสุวรรณ. (2541). ไม้แคระ(4). กรุงเทพ ฯ: ปราณีเจริญบล็อกและการพิมพ์.